Muzyka

MicroPython na BBC micro:bit zawiera bogaty w możliwości moduł muzyki i dźwięku. Dzięki niemu można w prosty sposób zaprogramować BBC micro:bit do wygenerowania piśnięć i innych odgłosów. Oczywiście, aby coś usłyszeć trzeba podłączyć głośniki – za pomocą krokodylków podłącz pin 0 oraz GND do wejść głośnika. Nie ma znaczenia który zacisk do którego wejścia zostanie podłączony.

../_images/pin0-gnd.png

Informacja

Do tego celu nie używaj brzęczyka piezoelektrycznego, który może generować tylko pojedynczy ton.

Zagrajmy coś!:

import music

music.play(music.NYAN)

Zauważ, że importujemy moduł music. Zawiera on polecenia wykorzystywane do wytwarzania i kontrolowania dźwięków.

MicroPython ma dość dużo wbudowanych melodii. Oto ich kompletna lista:

 • music.DADADADUM
 • music.ENTERTAINER
 • music.PRELUDE
 • music.ODE
 • music.NYAN
 • music.RINGTONE
 • music.FUNK
 • music.BLUES
 • music.BIRTHDAY
 • music.WEDDING
 • music.FUNERAL
 • music.PUNCHLINE
 • music.PYTHON
 • music.BADDY
 • music.CHASE
 • music.BA_DING
 • music.WAWAWAWAA
 • music.JUMP_UP
 • music.JUMP_DOWN
 • music.POWER_UP
 • music.POWER_DOWN

Pobierz któryś z przykładowych kodów i odtwórz melodię. Która podoba Ci się najbardziej? Masz pomysł na ich wykorzystanie jako sygnały?

Wolfgang Amadeusz Microbit

Zaprogramowanie swojej własnej melodii jest bardzo łatwe!

Każda nuta ma nazwę (np. C# lub F), oktawę (określającą jak wysoko lub nisko dźwięk ma być grany) oraz długość (przez jaki czas dźwięk ma być grany). Oktawy są oznaczone liczbami ~ 0 oznacza najniższą oktawę, oktawa 4 zawiera środkowe C, a 8 jest tak wysoko, że wyższej już nie będziesz potrzebować, chyba że zechcesz tworzyć muzykę dla psów. Długość dźwięku jest również wyrażana jako liczby. Im większa liczba tym dłużej nuta będzie odtwarzana. Te wielkości są od siebie zależne, np. po wprowadzeniu wartości 4, nuta będzie odtwarzana 2 razy dłużej niż po wprowadzeniu 2 itd. Jeśli zamiast nuty wpiszesz „R”, to MicroPython w tym miejscu zrobi pauzę (ang. rest) o zadanej długości.

Każda nuta opisywana jest jako ciąg znaków:

NUTA[oktawa][:długość]

Na przykład, "A1:4" opisuje nutę A w oktawie numer 1 o długości 4.

Utwórz listę nut, które stworzą melodię. Poniżej znajduje się zapis, dzięki któremu MicroPython zagra początek melodii „Panie Janie”:

import music

tune = ["C4:4", "D4:4", "E4:4", "C4:4", "C4:4", "D4:4", "E4:4", "C4:4",
    "E4:4", "F4:4", "G4:8", "E4:4", "F4:4", "G4:8"]
music.play(tune)

Informacja

MicroPython umożliwia zapisywanie takich melodii w uproszczony sposób. Zapamięta oktawę oraz długość nuty i będzie je wykorzystywał aż do wprowadzenia nowych wartości. Dzięki temu powyższy przykład może zostać zapisany tak:

import music

tune = [„C4:4”, „D”, „E”, „C”, „C”, „D”, „E”, „C”, „E”, „F”, „G:8”,

„E:4”, „F”, „G:8”]

music.play(tune)

Zauważ, że wartości określające oktawę i czas trwania są wpisywane tylko wtedy, kiedy są zmieniane. Dzięki temu kod jest łatwiejszy zarówno do napisania jak i do odczytania.

Efekty dźwiękowe

MiroPython umożliwia tworzenie melodii i dźwięków zapisanych inaczej niż nutami. Na przykład dzięki poniższemu kodowi możemy uzyskać efekt syreny policyjnej:

import music

while True:
  for freq in range(880, 1760, 16):
    music.pitch(freq, 6)
  for freq in range(1760, 880, -16):
    music.pitch(freq, 6)

Zwróć uwagę, że w tym przypadku użyliśmy metody music.pitch. Wymaga ona podania częstotliwości. Na przykład częstotliwość 440 to koncertowe A używane do strojenia instrumentów w orkiestrze symfonicznej.

W powyższym przykładzie funkcja range (ang. zakres) jest wykorzystana do wygenerowania zakresów numerycznych wartości. Te liczby są użyte do zdefiniowania wysokości tonu. Te trzy argumenty dla funkcji range to odpowiednio wartość początkowa zakresu, wartość końcowa i krok. Zatem pierwsze użycie range, mówi po polsku „utwórz przedział liczb pomiędzy 880 a 1760 o kroku 16”. Drugie użycie range mówi „utwórz przedział wartości pomiędzy 1760 a 880 o kroku -16”. W ten sposób uzyskamy zakres częstotliwości, które stopniowo zwiększając się i zmniejszając tworzą dźwięk przypominający syrenę.

Ponieważ dźwięk syreny powinien trwać nieskończenie długo, jest on wpisany w niekończącą się pętlę while.

Co ważne, wprowadziliśmy nowy rodzaj pętli wewnątrz pętli while (ang. dopóki): pętlę for (ang. dla). Po polsku to jest tak, jak powiedzieć „dla każdego elementu w pewnym zbiorze, wykonaj z nim pewną czynność”. Konkretnie w powyższym przypadku to oznacza „dla każdej częstotliwości w określonym w zakresie, graj ton o tej częstotliwości przez 6 milisekund”. Zwróć uwagę na wcięcia przy każdym wierszu wewnątrz pętli for (mówiliśmy o tym wcześniej), sprawiają one, że Python dokładnie wie, który kod uruchomić aby obsłużyć poszczególne elementy.