Kierunek

Na urządzeniu BBC micro:bit znajduje się kompas. Jeżeli kiedykolwiek zrobisz stację pogodową, możesz użyć micro:bita do sprawdzania kierunku wiatru.

Kompas

Urządzenie może również wskazać kierunek północny:

from microbit import *

compass.calibrate()

while True:
    needle = ((15 - compass.heading()) // 30) % 12
    display.show(Image.ALL_CLOCKS[needle])

Informacja

Przed dokonaniem pomiaru należy skalibrować urządzenie. W innym wypadku rezultaty będą niepoprawne. Aby urządzenie zorientowało się w swoim ustawieniu względem pola magnetycznego Ziemi, metoda calibration uruchamia małą, śmieszną grę.

Aby skalibrować kompas, obracaj micro:bitem, dopóki krańcowe piksele wyświetlacza nie utworzą koła.

Program używa compass.heading i, wraz z prostą, acz piękną matematyką, podłogą i sufitem // oraz resztą z dzielenia %, wyprowadza pozycję wskazówki zegara, po czym wyświetla ją tak, by pokazywała mniej więcej północ.