Obrazy

MicroPython jest tak dobry jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o sztukę, jeśli jedyne czym dysponujesz to macierz 5x5 diod LED (ang. Light Emitting Diodes, diody emitujące światło na przodzie urządzenia). MicroPython daje sporo kontroli nad wyświetlaczem, zatem możesz uzyskać sporo ciekawych efektów.

MicroPython posiada wbudowany zestaw obrazów które może pokazać na wyświetlaczu. Na przykład, żeby pokazać na ekranie szczęśliwą buźkę musimy napisać:

from microbit import *
display.show(Image.HAPPY)

Mam nadzieję, że pamiętasz co robi pierwsza linijka powyżej. Druga linia używa obiektu display i metody show (ang. pokaż) do wyświetlenia obrazka. Buźka którą chcemy wyświetlić jest częścią obiektu Image (ang. Obraz) i nazywa się HAPPY (ang. szczęśliwy). Mówimy metodzie show by użyła tego obrazka przez podanie jego nazwy w nawiasach (( i )).

../_images/happy.png

Poniżej znajdziesz listę wszystkich wbudowanych obrazów:

 • Image.HEART
 • Image.HEART_SMALL
 • Image.HAPPY
 • Image.SMILE
 • Image.SAD
 • Image.CONFUSED
 • Image.ANGRY
 • Image.ASLEEP
 • Image.SURPRISED
 • Image.SILLY
 • Image.FABULOUS
 • Image.MEH
 • Image.YES
 • Image.NO
 • Image.CLOCK12, Image.CLOCK11, Image.CLOCK10, Image.CLOCK9, Image.CLOCK8, Image.CLOCK7, Image.CLOCK6, Image.CLOCK5, Image.CLOCK4, Image.CLOCK3, Image.CLOCK2, Image.CLOCK1
 • Image.ARROW_N, Image.ARROW_NE, Image.ARROW_E, Image.ARROW_SE, Image.ARROW_S, Image.ARROW_SW, Image.ARROW_W, Image.ARROW_NW
 • Image.TRIANGLE
 • Image.TRIANGLE_LEFT
 • Image.CHESSBOARD
 • Image.DIAMOND
 • Image.DIAMOND_SMALL
 • Image.SQUARE
 • Image.SQUARE_SMALL
 • Image.RABBIT
 • Image.COW
 • Image.MUSIC_CROTCHET
 • Image.MUSIC_QUAVER
 • Image.MUSIC_QUAVERS
 • Image.PITCHFORK
 • Image.XMAS
 • Image.PACMAN
 • Image.TARGET
 • Image.TSHIRT
 • Image.ROLLERSKATE
 • Image.DUCK
 • Image.HOUSE
 • Image.TORTOISE
 • Image.BUTTERFLY
 • Image.STICKFIGURE
 • Image.GHOST
 • Image.SWORD
 • Image.GIRAFFE
 • Image.SKULL
 • Image.UMBRELLA
 • Image.SNAKE

Jest ich bardzo dużo! Może zmodyfikujesz kod powyżej żeby zobaczyć jak wyglądają pozostałe obrazy? (Wystarczy że zastąpisz Image.HAPPY jednym z innych wbudowanych obrazów które są wypisane powyżej.)

Obrazy – Zrób to sam

Naturalnie, na pewno chcesz stworzyć własny obrazek do wyświetlenia, prawda?

To proste.

Każda dioda LED (dalej nazywana pikselem) na wyświetlaczu może przyjąć jedną z dziesięciu wartości. Jeśli piksel jest ustawiony na 0 (zero), to znaczy że jest wyłączony. Po prostu jasność jest ustawiona na zero, dlatego nie świeci. Jeśli jednak podamy wartość 9 to ustawiamy najwyższy poziom jasności. Wartości od 1 do 8 reprezentują poziomy jasności między 0 (wyłączony) do 9 (pełna jasność).

Mając powyższe na uwadze, możemy stworzyć własny obrazek w ten sposób:

from microbit import *

boat = Image("05050:"
       "05050:"
       "05050:"
       "99999:"
       "09990")

display.show(boat)

(Kiedy uruchomisz urządzenie, na wyświetlaczu pokaże się łódka z dwoma masztami, które będą nieco ciemniejsze od kadłuba.)

Wiesz już jak tworzyć obrazki? Widzisz jak każda linia wyświetlacza jest reprezentowana przez ciąg znaków kończący się : (dwukropkiem) i zamknięty w " (cudzysłów)? Każda liczba określa jasność. Mamy pięć linii po pięć liczb, zatem możemy osobno nadać jasność każdemu pikselowi na urządzeniu. Tak właśnie tworzy się własne obrazy.

Proste? Proste!

W zasadzie nie musisz podawać tych wartości w kilku liniach. Jeśli będzie to dla ciebie czytelne, to możesz wszystkie wartości podać w jednej linii:

boat = Image("05050:05050:05050:99999:09990")

Animacja

Obrazki statyczne są zabawne, ale bardziej zabawne jest ich poruszenie. To też jest niesamowicie proste do zrobienia w MicroPython ~ po prostu użyj listy obrazków!

Tu jest lista zakupów:

Jaja
Boczek
Pomidory

Oto jak przedstawiłbyś tę listę w Python:

zakupy = ["Jaja", "Boczek", "Pomidory" ]

Po prostu utworzyłem listę nazwaną zakupy i zawiera ona trzy elementy. Python wie, że to jest lista ponieważ jest zawarta w kwadratowych nawiasach ([ i ]). Elementy w liście są oddzielone przecinkami (,) i w tej instancji elementy są trzema ciągami znaków: "Jaja", "Boczek" i "Pomidory". My wiemy, że są one ciągami znaków ponieważ są objęte znakami cudzysłowu ".

W liście Python możesz przechowywać cokolwiek. Tu jest lista liczb:

primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]

Informacja

Liczby nie potrzebują być w cudzysłowie dopóki reprezentują wartość (w przeciwieństwie do ciągów znaków). Jest różnica pomiędzy 2 (numeryczna wartość 2) i "2" (znak/cyfra reprezentująca liczbę 2). Nie martw się jeżeli nie widzisz w tym sensu teraz. Z czasem będzie to dla Ciebie oczywiste.

Jest nawet możliwe przechowywanie różnych rodzajów rzeczy w tej samej liście:

mixed_up_list = ["hello!", 1.234, Image.HAPPY]

Zwróciłeś uwagę na ostatni element? To był obrazek!

Możemy powiedzieć MicroPythonowi, aby animował listę obrazków. Szczęśliwie mamy już kilka wbudowanych list obrazków. Są to Image.ALL_CLOCKS i Image.ALL_ARROWS:

from microbit import *

display.show(Image.ALL_CLOCKS, loop=True, delay=100)

Używamy display.show do pokazania listy obrazków na ekranie urządzenia tak, jak w przypadku pojedynczego obrazka. Jednak mówimy MicroPythonowi użyj Image.ALL_CLOCKS i on rozumie, że musi pokazać każdy obrazek z listy jeden po drugim. Rozkazujemy też MicroPythonowi aby powtarzał listę obrazków (tak więc animacja trwa nieskończenie) przez loop=True. Ponadto każemy mu, aby opóźnienia pomiędzy każdym obrazkiem były tylko 100 milisekund (0,1 sekundy) w argumencie delay=100.

Czy możesz domyślić się jak animować obrazki z listy Image.ALL_ARROWS? Jak możesz uniknąć nieskończonego powtarzania (podpowiedź: przeciwieństwem do True (ang. prawdziwy) jest False (ang. fałszywy) chociaż domyślna wartość dla loop jest False)? Czy potrafisz zmienić prędkość animacji?

Wreszcie tutaj możesz zobaczyć jak utworzyć swoją własną animację. W moim przykładzie zamierzam stworzyć łódź tonącą na dno ekranu:

from microbit import *

boat1 = Image("05050:"
       "05050:"
       "05050:"
       "99999:"
       "09990")

boat2 = Image("00000:"
       "05050:"
       "05050:"
       "05050:"
       "99999")

boat3 = Image("00000:"
       "00000:"
       "05050:"
       "05050:"
       "05050")

boat4 = Image("00000:"
       "00000:"
       "00000:"
       "05050:"
       "05050")

boat5 = Image("00000:"
       "00000:"
       "00000:"
       "00000:"
       "05050")

boat6 = Image("00000:"
       "00000:"
       "00000:"
       "00000:"
       "00000")

all_boats = [boat1, boat2, boat3, boat4, boat5, boat6]
display.show(all_boats, delay=200)

A tak działa ten kod:

 • Utworzyłem sześć obrazków boat (ang. łódź) w dokładnie ten sam sposób, jak opisałem powyżej.
 • Potem umieściłem wszystkie na liście, którą nazwałem all_boats.
 • W końcu poprosiłem display.show o animację listy z opóźnieniem 200 milisekund.
 • Ponieważ nie użyłem loop=True łódź utonie tylko raz (to czyni moją animację naukowo poprawną). :-)

Co chciałbyś animować? Czy chciałbyś animować efekty specjalne? Jak byś zrobił aby obrazek znikał, a potem pojawiał się znowu?