Hello, World!

Tradycyjnie, pierwszym krokiem w nauce nowego języka programowania jest stworzenie aplikacji, która wyświetli komunikat „Witaj świecie!” (ang. „Hello, World”).

../_images/scroll-hello1.gif

To proste z MicroPythonem:

from microbit import *
display.scroll("Hello, world!")

Każdy wiersz ma swoje znaczenie. Pierwszy z nich:

from microbit import *

…mówi MicroPythonowi, by zaimportował wszystkie rzeczy potrzebne do pracy z BBC micro:bit. Wszystko to jest w module microbit (moduł to biblioteka z wcześniej przygotowanym kodem). Poleceniem import mówisz MicroPythonowi, że chcesz użyć danego modułu, a * to sposób Pythona na określenie wszystkiego. Zatem from microbit import * oznacza „chcę użyć wszystkiego co jest dostępne w bibliotece microbit”.

Druga linia:

display.scroll("Hello, world!")

…mówi MicroPythonowi, by wyświetlił przesuwający się ciąg znaków „Hello, world!”. display w tym przypadku to obiekt (ang. object) z modułu microbit, który reprezentuje fizyczny wyświetlacz urządzenia (mówimy „obiekt” zamiast „rzecz” lub „to coś”). By wydać wyświetlaczowi polecenie, po kropce . podajemy komendę – tak naprawdę takie polecenia nazywamy metodami (ang. method). W tym przypadku używamy polecenia scroll (ang. przewiń). Polecenie scroll musi wiedzieć jakie znaki pokazać na wyświetlaczu. Wpisujemy je ujęte w cudzysłów (") i zamknięte w nawiasy (( i )). W programowaniu to co przekazujemy do metody nazywamy argumentami (ang. arguments). Zatem display.scroll("Hello, world!") oznacza, po polsku, „chcę użyć wyświetlacza by pokazać przesuwający się tekst «Hello, world!»”. Jeśli metoda nie potrzebuje żadnych argumentów, musimy to jasno określić używając pustych nawiasów: ().

Skopiuj powyższy kod do swojego edytora i wgraj go (ang. flash) do urządzenia. Czy domyślasz się jak zmienić wyświetlany tekst? Czy możesz go zmienić tak, by przywitał ciebie? Na przykład, chciałbym by tekst brzmiał „Witaj, Andrzeju!”. Mała podpowiedź: musisz zmienić argument metody scroll.

Ostrzeżenie

To może nie działać :-)

Tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa, a MicroPython stara się być naprawdę pomocny. Jeśli napotka błąd, to na wyświetlaczu pokaże komunikat błędu. W miarę możliwości, pokaże również numer linii kodu, która zawiera błąd.

Python oczekuje, że wprowadzisz BEZBŁĘDNY kod. Na przykład, Microbit, microbit i microBit są przez Pythona traktowane jak trzy osobne rzeczy. Jeśli w treści błędu zobaczysz NameError (błąd nazwy), oznacza to że prawdopodobnie wpisana nazwa została podana niedokładnie. To jak różnica między „Pawłem” i „Gawłem” - dwa różne imiona, choć brzmią i wyglądają podobnie.

Natomiast jeśli w treści błędu zobaczysz SyntaxError (błąd składni), oznacza to po prostu, że podany kod jest niezrozumiały dla MicroPythona. Sprawdź czy nie brakuje żadnych znaków specjalnych, jak " czy :. To tak jak gdyby umieścić. kropkę w środku zdania. Trudno jest wtedy zrozumieć co autor miał na myśli.

Twój microbit może przestać reagować: nie uda się zaprogramować nowego kodu lub wpisywać poleceń w konsoli REPL. W takim przypadku spróbuj odłączyć urządzenie od prądu i podłączyć ponownie po krótkiej chwili. Chodzi o to, by odłączyć kabel USB (i kabel baterii jeśli jest podłączony), a po chwili podłączyć ponownie. Może być także konieczne zrestartowanie edytora kodu.