Gesty

Naprawdę interesującym efektem ubocznym posiadania akcelerometru jest wykrywanie gestów. Jeśli poruszysz swoim micro:bitem w pewien specjalny sposób (jak przy wykonywaniu gestu), MicroPython jest w stanie to wykryć.

MicroPython potrafi rozpoznać następujące gesty: up (ang. w górę), down (ang. w dół), left (ang. w lewo), right (ang. w prawo), face up (ang. zwrócony w górę), face down (ang. zwrócony w dół), freefall (ang. swobodne spadanie), 3g, 6g, 8g, shake (ang. potrząśnięcie). Gesty zawsze są reprezentowane przez ciągi znaków. Podczas gdy większość z tych nazw powinna być oczywista, gesty 3g, 6g oraz 8g odnoszą się do sytuacji, w której na urządzenie oddziałują odpowiadające poziomy przeciążenia (jak na astronautę, kiedy jest wystrzeliwany w kosmos).

Aby pobrać aktualny gest użyj metody accelerometer.current_gesture. Jej wynikiem będzie jeden z nazwanych gestów z powyższej listy. Na przykład, ten program sprawi, że Twoje urządzenie będzie szczęśliwe tylko, kiedy będzie zwrócone ku górze:

from microbit import *

while True:
  gesture = accelerometer.current_gesture()
  if gesture == "face up":
    display.show(Image.HAPPY)
  else:
    display.show(Image.ANGRY)

Ponieważ chcemy, aby urządzenie reagowało na zmieniające się okoliczności, używamy pętli while. Wewnątrz pętli aktualny gest jest odczytywany i podstawiany pod zmienną gesture. Warunek if sprawdza, czy gesture jest równa "face up" (Python używa == aby sprawdzić równość, pojedynczy znak równości = jest używany do przypisywania - tak samo jak przypisujemy odczyt gestu do objektu gesture). Jeżeli gesture jest równa "face up", używamy wyświetlacza do pokazania szczęśliwej miny. W przeciwnym przypadku, urządzenie wyświetli rozzłoszczoną minę.

Magic-8

Magiczna bila 8 to zabawka wynaleziona w latach pięćdziesiątych. Pomysł polega na zadaniu pytania typu tak lub nie, potrząśnięciu bilą i poczekaniu, aż wyjawi prawdę. Raczej łatwo jest napisać działający w taki sposób program:

from microbit import *
import random

answers = [
  "To pewne",
  "Zdecydowanie tak",
  "Bez wątpienia",
  "Tak, z pewnością",
  "Możesz na tym polegać",
  "Jak ja to widzę, tak",
  "Najprawdopodobniej",
  "Wygląda dobrze",
  "Tak",
  "Znaki wskazują na tak",
  "Odpowiedź niejasna, spróbuj ponownie",
  "Zapytaj ponownie później",
  "Lepiej, abym teraz nie powiedziała",
  "Nie mogę teraz przewidzieć",
  "Skoncentruj się i zapytaj ponownie",
  "Nie licz na to",
  "Moja odpowiedź brzmi nie",
  "Moje źródła mówią nie",
  "Nie wygląda to dobrze",
  "Bardzo wątpliwe",
]

while True:
  display.show("8")
  if accelerometer.was_gesture("shake"):
    display.clear()
    sleep(1000)
    display.scroll(random.choice(answers))

Większość programu to tablica nazwana answers (ang. odpowiedzi). Sama gra znajduje się w pętli while na końcu.

Domyślny stan gry wyświetla cyfrę "8". Jednak program musi wykryć, że nastąpiło potrząśnięcie. Metoda was_gesture używa swojego argumentu (w tym przypadku ciągu "shake", ponieważ chcemy wykryć potrząśnięcie) i zwraca True lub False.

Jeżeli urządzenie było potrząśnięte, warunek if wykonuje swój blok kodu, w którym czyści ekran, czeka przez sekundę (aby urządzenie wyglądało, jakby zastanawiało się nad twoim pytaniem), a następnie wyświetla losowo wybraną odpowiedź.

Nie masz wrażenia, że jest to najlepszy program na świecie? Co mógłbyś zrobić, aby „oszukać” i uzyskać zawsze pozytywną lub negatywną odpowiedź? (Podpowiedź: użyj przycisków).