Gombok

Eddig olyan kódokat írtunk, amik megcsináltattak valamit az eszközzel. Ezt kimenetnek nevezzük. Viszont arra is szükségünk van, hogy az eszközünk tudjon reagálni is a dolgokra. Ezeket a dolgokat bemenetnek hívjuk.

Könnyű megjegyezni: a kimenet az, amit az eszköz kijelez, kiír, míg a bemenet az, amit beküldünk neki feldolgozásra.

A micro:bit legszembetűnőbb beviteli eszköze a két (A és B jelölésű) gomb. Valahogy meg kell oldanunk, hogy a MicroPython reagáljon a gombnyomásokra.

Ez kifejezetten egyszerű:

from microbit import *

sleep(10000)
display.scroll(str(button_a.get_presses()))

Ez a kód mindössze annyit csinál, hogy tízezer milliszekundum (10 mp) alvás (vagyis késleltetés) után végigfuttatja a képernyőn azt a számot, ahányszor megnyomtad az A gombot. Ennyi!

Igaz, hogy ez egy elég felesleges program, viszont megjelenik benne néhány érdekes, új koncepció:

 1. A sleep (magyarul alvás) függvény elaltatja, azaz késlelteti a következő kódrész lefutását valahány milliszekundummal. Ha tehát szünetet szeretnél tenni a programodba, azt így tudod megtenni. Egy függvény pont olyan, mint egy metódus, csak nem kapcsoljuk objektumhoz egy pont segítségével.
 2. Van egy button_a nevű objektum, és a get_presses metódus segítségével megkaphatjuk, hogy hányszor lett megnyomva.

Mivel a get_presses metódus egy numerikus értéket ad vissza és a display.scroll metódus csak karaktereket tud mutatni, át kell alakítanunk a numerikus értéket egy sztringgé. Ezt a str függvénnyel tudjuk megtenni, ami dolgokat sztringekké alakít át.

A harmadik sor egy kicsit olyan, mint egy hagyma. A zárójelek a hagyma héjai. Észreveheted, hogy a button_a.get_presses benne van a str függvényben, ami meg a display.scroll-ban van benne. A Python először a legbelső kódrészletet futtatja le, majd egyre kijjebb halad. Ezt egymásba ágyazásnak hívjuk - az orosz matrjoska babák programozásban használt megfelelője.

../_images/matrioshka.jpg

Tegyük fel, hogy megnyomtad a gombot 10-szer. Nézzük meg, hogy jön rá a Python, hogy mit csinál a harmadik sor:

A Python látja az egész sort, majd megállapítja a get_presses metódus értékét:

display.scroll(str(button_a.get_presses()))

Most, hogy tudja, hogy hány gombnyomás történt, átalakítja a numerikus értéket sztringgé:

display.scroll(str(10))

Végül, a kapott sztringet végigfuttatja a képernyőn:

display.scroll("10")

Ez sok melónak tűnik, mégis a MicroPython elképesztő gyorsan futtatja le ezt a kódot.

While ciklusok

Gyakran szükséges, hogy a kód ne azonnal fusson le, hanem várjon egy esemény bekövetkezéséig. Ehhez az kell, hogy a program ismételjen egy kódrészletet, ami megmondja, hogy hogyan reagáljon konkrét eseményekre (mint például egy gomb megnyomására).

A Pythonban ciklusokhoz a while (magyarul míg) kulcsszót használjuk. Ez leellenőrzi, hogy valami igaz-e (True). Ha igen, akkor lefutatt egy kódtömböt, amit angolul a ciklus body-jának (magyarul test) hívnak. Ha nem igaz a feltétel, akkor a program kitör a ciklusból, nem futtatja le a bodyban lévő kódot, hanem továbbhalad a kódban.

A Pythonban egyszerű kódtömböt definiálni. Mondjuk, hogy írtam egy tennivaló listát egy papírra. Valahogy így fog kinézni:

Vásárlás
Megjavítani a törött ereszt
Fűnyírás

Ha a pontokat jobban ki szeretném fejteni, akkor valami ilyesmit írnék:

Vásárlás:
  Tojás
  Bacon
  Paradicsom
Megjavítani a törött ereszt:
  Létrát kölcsönkérni a szomszédtól
  Kalapácsot és szögeket keresni
  Létrát visszavinni
Fűnyírás:
   körül körülnézni, hátha vannak békák
  Leelenőrizni a fűnyíró üzemanyagszintjét

A főfeladatokat több kisebbb feladatra bontottuk szét. Minden kisebb feladat a hozzá tartozó főfeladat alá kerül behúzással. Vagyis a Tojás, a Bacon és a Paradicsom a Vásárlás-hoz kapcsolódik. A behúzás miatt első ránézésre meg lehet állapítani, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a feladatok.

Ezt hívjuk egymásba ágyazásnak. Egymásba ágyazással definiáljuk a kódtömböket:

from microbit import *

while running_time() < 10000:
  display.show(Image.ASLEEP)

display.show(Image.SURPRISED)

A running_time (magyarul futás ideje) függvény azt a számot adja vissza, ahány milliszekundum eltelt a készülék beindítása óta.

A while running_time() < 10000: sor megnézi, hogy a program futásának ideje kevesebb-e, mint 10000 milliszekundum (10 mp). Ha igen, akkor a kijelző megjeleníti az Image.ASLEEP képet. Figyeld meg, hogy a harmadik sor be van húzva a while feltétel alatt, pont mint a tennivaló listánkban.

Mikor a futás ideje nagyobb vagy egyenlő mint 10000 milliszekundum, a képernyő az Image.SURPRISED képet fogja mutatni. Hogy miért? Mert a while feltétel már hamis (False) lesz, a running_time már nem lesz < 10000. Ebben az esetben a ciklusnak vége van, a program továbblép a while ciklus kódtömbjén. Az eszköz úgy fog kinézni, mintha 10 másodpercet aludna, majd csodálkozó fejjel felébredne.

Próbáld ki!

Események kezelése

Ha azt szeretnénk, hogy a MicroPython reagáljon a gombok megnyomására, akkor egy végtelen ciklust kell létrehoznunk, ami ellenőrzi, hogy a gomb meg lett-e nyomva (is_pressed).

Végtelen ciklusokat könnyen csinálhatunk:

while True:
  # Csinálj dolgokat

(A while ciklus ellenőrzi, hogy egy feltétel igaz-e, és ez alapján dönti el, hogy lefutassa-e a kódtömbjét. Mivel a True (igaz) egyértelműen mindig igaz lesz, ezért végtelen ciklust kapunk!)

Csináljunk egy nagyon egyszerű, virtuális állatot! Mindig szomorú lesz, kivéve, ha megnyomod az A gombot. Ha megnyomod a B gombot, meghal. (Ez nem egy túl barátságos játék, de esetleg gondolkozhatsz rajta, hogy hogyan tegyük azzá.):

from microbit import *

while True:
  if button_a.is_pressed():
    display.show(Image.HAPPY)
  elif button_b.is_pressed():
    break
  else:
    display.show(Image.SAD)

display.clear()

Látod hogyan ellenőrizzük, hogy melyik gombokat nyomják meg éppen? Ehhez az if (magyarul ha), az elif (else if rövidítése - másik ha) és az else (más) kulcsszavakat használjuk. Ezeket feltételeknek hívjuk. Itt látható a működésük:

if valami igaz (True):
  # csinálj valamit
elif valami más dolog igaz (True):
  # csinálj valami mást
else:
  # itt is csinálj valamit

Az is_pressed (magyarul meg van-e nyomva) metódus csak kétféle választ adhat: True vagy False (igaz vagy hamis). Ha épp nyomod a gombot, akkor True-t fog visszaadni, egyébként False-ot. A fenti kód magyarra fordítva: “amikor megnyomják az A gombot, akkor mutass egy vidám arcot, ha nem nyomják meg, viszont a B gombot igen, akkor lépj ki a ciklusból, egyébként meg mutass egy szomorú arcot”. A break utasítással kilépünk a ciklusból (ezután már nem fog ismétlődni tovább a ciklus).

A legvégén, amikor a virtuális állatunk meghalt, a clear metódussal eltüntetünk mindent a képernyőről.

Át tudod írni úgy a kódot, hogy a játék kevésbé legyen tragikus? Hogyan ellenőriznéd le, hogy mindkét gomb meg van-e nyomva? (Segítség: a Pythonban az and (és), az or (vagy) és a not (nem) logikai operátorok segítségével leelenőrizhetünk több feltételt is.)